• Informatīvais materiāls imigrantiem

  Praktiska informācija trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu, krievu, angļu un franču valodās par svarīgākajiem sociālās dzīves aspektiem Latvijā – uzturēšanās, nodarbinātība, mājoklis, veselības aprūpe, sociālā drošība, uzņēmējdarbība, kā arī vispārēju informāciju par Latviju. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”, 2009.gads (atjaunots 20011.gadā)

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Sociālo pakalpojumu karte

  Sociālo pakalpojumu karte Rīgā latviešu, krievu un angļu valodā. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”, 2011.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Integrācija Latvijā

  Mājas lapa latviešu, krievu un angļu valodās par sociālajām garantijām, dzīvesvietu, nodarbinātību, izglītību, bērna izglītību un atbalstu bērna aprūpē, veselības aprūpi, laulību, uzturēšanās un darba atļaujām, psiholoģisko palīdzību un informāciju par Latviju. Tieslietu ministrija, 2009.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Hallo, Latvija!

  Avīze “Hallo, Latvija!” latviešu, angļu un krievu valodās. Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”, 2009. un 2011.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Trešo valstu valstspiederīgo interešu pārstāvības un NVO dibināšanas ABC

  Informatīvais materiāls “Trešo valstu valstspiederīgo interešu pārstāvības un NVO dibināšanas ABC” latviešu, angļu un krievu valodās. Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”, 2011.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Latvian Language

  Bezmaksas latviešu valodas apguves materiāli internetā ar angļu un krievu valodu kā starpniekvalodu. „Latviešu valodas aģentūra”, 2009.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Zini savas tiesības, ierodoties Latvijā!

  Brošūra „Zini savas tiesības, ierodoties Latvijā!” par uzturēšanos, nodarbinātību un darba atrašanu, izglītību, veselības aprūpi, sociālo drošību, mājokli, uzņēmējdarbību un politiskās līdzdalības iespējām latviešu, angļu un krievu valodās. Kultūras ministrija, 2011.gads

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Об'єднання українських товариств Латвiї

  Resursu centra mājas lapa imigrantiem no Ukrainas (ukraiņu valodā). Biedrība „Dialogi.lv”, 2010.gads www.ukrlatvian.lv

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu: